Kahramanımız TARKAN'ın Yaratılış Sürecini Biliyor musunuz?

SEZGİN BURAK Ölümsüz Eseri TARKAN'ı Nerede, Ne zaman, Nasıl Yarattı?... 
 
Sezgin Burak, 1965 yılında, resimli roman konusunda çalışmalar yapmak üzere İtalya’da bulunuyordu. Milano’da, El Cougar ve Colosso isimli resimli roman kahramanlarını resimlerken hep bir Türk kahramanını çizmeyi hayal ediyordu. Hunlar ve imparatorları Attila hakkında zengin bir dokümana sahip olan avrupa kütüphanelerinde derin bir araştırmaya başladı. Bu araştırmalar sonucunda Attila ve Hunların tarihte avrupa için inkâr edilemez bir güç olduğunu onlar tarafından yazılan dokümanlarda saptadı. Attila’nın kurduğu Büyük Hun İmparatorluğu Orta Asya’dan Avrupa içlerine kadar yayılmıştı, İmparatorluğun doğusu ve batısı arasında yerleşmiş olan halkların iletişimlerini sağlayacak elçi, haberci gibi cengaverler vardı.

İşte, Sezgin Burak, bu cengaverlerden biri olarak kahraman Tarkan’ı yarattı.

Yıl 1966, Milano, İtalya...

 
SEZGİN BURAK, TARKAN'ın doğuşunu "GÜMÜŞ EYER" dizisinde, çocukluk ve gençlik dönemini ise "KURT KANI" dizisinde resimlemişti. Bu maceraları 2010-2012 arasında yayınlanan TARKAN kitap dizisinde bulabilirsiniz.
 
 
TARKAN HANGİ DEVİRDE YAŞADI...?

"Biz Türkler için Tarkan her devirde yaşayabilir.
 Çünkü, O Türk karakterini sembolize eden bir kahramandır."

-Sezgin Burak-